Hosting Linux

Hosting Linux cPanel 11

Hosting X 1 -1 Có sẵn

500 MB dung lượng lưu trữ.
20 GB băng thông
Không giới hạn tên miền
Không giới hạn tài khoản Email
Không giới hạn Databases
Hosting cPanel 11

Hosting X 2

1 GB dung lượng lưu trữ.
50 GB băng thông
Không giới hạn tên miền
Không giới hạn tài khoản Email
Không giới hạn Databases
Hosting cPanel 11

Hosting X 3 -1 Có sẵn

2 GB dung lượng lưu trữ.
100 GB băng thông
Không giới hạn tên miền
Không giới hạn tài khoản Email
Không giới hạn Databases
Hosting cPanel 11

Hosting X 4 -1 Có sẵn

5 GB dung lượng lưu trữ.
1000 GB băng thông
Không giới hạn tên miền
Không giới hạn tài khoản Email
Không giới hạn Databases
Hosting cPanel 11

Powered by WHMCompleteSolution