Cheap Hosting Cpanel 11!

  • 1.000 MB Disk Space
  • UNLIMITED Bandwidth
Do hiện nay hệ thống WHM Cpanel đang gặp vấn đề kiểm soát dung lượng giới hạn và DNS, mọi cố gắng sửa chữa đều thất bại, nên bên mình sẽ tiến hành cài lại toàn bộ WHM Cpanel.
Việc này sẽ dẫn đến mất toàn bộ dữ liệu trên hosting miễn phí.
Việc này sẽ được tiến hành vào tối thứ 4 ngày 10 / 5 / 2017.
Mọi người chú ý sao lưu lại dữ liệu và tiến hành đăng ký lại hosting để sử dụng sau ngày thứ 5, ngày 11 / 5 /2017

Trân trọng.

Sunday, May 7, 2017

« Back

Powered by WHMCompleteSolution

Language: